WinPIS Novosti 2017-11-30T11:54:46+01:00

March 2020

946

09.03.2020|Categories: Ulazni dokumenti|

Ulazni računi > Ispis > Saldakonti po računima
Dodano na ispis Mjesto troška (odn. Izvor financiranja)
Dodan filter (opcionalni) za Mjesto troška (odn. Izvor financiranja)

945

09.03.2020|Categories: Obračun PDV|

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost > Ispis > Ispis računa za obračun poreza (UFA/IFA)
Izbor:
Dodan novi izbor:
13 – Ulazni računi – SVI – koji su plačeni u zadanom razdoblju

February 2020

944

20.02.2020|Categories: Obračun PDV|

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1
Do sada je sustav sam nudio datume na temelju upisanog datuma Na Dan. I to NisuNaplaćeniDo je ponuđeno kao zadnji dan slijedećeg mjeseca.
Pošto je došlo do novih izmjena u […]

943

11.02.2020|Categories: Općenito|

Dodan Globalni Parametar:
Mjesta Troška zamijeni sa Izvori Financiranja (D/N)
Inicijalno je stavljeno N (Ne)
Kada ovaj parametar stavimo na D (Da) na svim mjestima u programu Mjesto Troška biti će zamijenjeno sa Izvori Financiranja