WinPIS Novosti 2017-11-30T11:54:46+01:00

December 2020

966

01.12.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće
Dorađena procedura Konačnog (godišnjeg) obračuna plaće. Testiranje i ispravak Općina koje nisu bile zadane prije obračuna

November 2020

965

30.11.2020|Categories: Zaključenje godine|

Zaključenje godine
Dorađena je funkcija zaključenja godina za Ulazne, Izlazne i Maloprodajne račune
Uz dosadašnji uvijet Datum Dokumenta, stavlejno je i da gleda Datum Knjiženja.
Tako da ako imate Dokument iz prošle poslovne godine, ali ste […]

964

27.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > JOPPD
Dodane šifre kod Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom (oznaka_neoporezivi_primitak_B_15_1):

71
Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist
svojeg radnika do propisanog iznosa

963

27.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > JOPPD
Dodane šifre kod Primici/obveze doprinosa (oznaka_primitka_obveze_B_6_2):

0010
Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem
jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva […]

962

25.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > Potpisna lista
Dodano polje OIB
Povečan razmak među redovima radi lakšeg potpisa

961

25.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > Liste plaće (Isplatni listići)
Dodano pod VI.2. Podaci o vrsti i iznosima ostvarene plaće/naknade plaće i broju
Ispisuje ako postoji Topli obrok ili Stimulacija (%) unijeti pod
Mjesečni podaci > Unos satnica […]