WinPIS Novosti 2017-11-30T11:54:46+01:00

February 2021

979

05.02.2021|Categories: Glavna knjiga|

Glavna Knjiga > Ispis glavne knjige > Bruto bilanca – za sva konta
Na izvještajima bruto bilance i na uspravnoj i položenoj dodani opisi koji detaljnije opisuju kolone Početnog stanja, Donosa, Prometa i Ukupnog […]

978

03.02.2021|Categories: Sitni inventar|

Sitni Inventar > Ispis > Ispis stanja sitnog inventara
Dodan upit da li želimo da se prikazuje Sitni inventar sa količinama 0

977

03.02.2021|Categories: Sitni inventar|

Sitni Inventar > Ispis > Ispis stanja sitnog inventara
Ispravljene količine i vrijednost izlaza na ovom izvještaju. Do sada nije oduzimana količina izlaza. Ipravljeno.

976

03.02.2021|Categories: Izlazni dokumenti|

Izlazni dokumenti
Dodan parametar:
Veleprodajni račun tip O2, ako se vodi po V ispisuj na stavkama Cijenu s Porezom i to na 3 decimale (D/N)
Inicijano stavljeno N

January 2021

975

14.01.2021|Categories: Skladišno-materijalno poslovanje|

Skladišno poslovanje > Cjenici > Ispis > Ispis cjenika za skladište na dan
Dodan upit ako ispisujemo samo za određeno skladište
Dodano da,ako smo upisali skladište, možemo ispisivati sve artikle ili samo one koji su […]

974

08.01.2021|Categories: Maloprodaja|

Maloprodaja > Vanjske kase > Prijenos cjenika u kasu
Dodan upit ako prebacijemo samo za određenu kasu
Dodano da možemo prebacivati sve artikle ako smo upisali skladište, ali cjenik će biti prenesen sa cijenama za […]