Home 2018-01-21T22:32:39+01:00

February 2020

944

By | 20.02.2020|Categories: Obračun PDV|

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1
Do sada je sustav sam nudio datume na temelju upisanog datuma Na Dan. I to NisuNaplaćeniDo je ponuđeno kao zadnji dan slijedećeg mjeseca.
Pošto je došlo do novih izmjena u pravilniku, napravljeno je da se može ponuđeni datum NisuNaplaćeniDo promijeniti, te ako je NaDan datum manji od 31.12.2019 nudi datum NisuNaplaćeniDo kao zadnji datum slijedećeg mjeseca. A ako je datum NaDan stavljen veći, i uključujući, 31.12.2019 za datum NisuNaplaćeniDo stavlja isti datum kao i NaDan.

943

By | 11.02.2020|Categories: Općenito|

Dodan Globalni Parametar:
Mjesta Troška zamijeni sa Izvori Financiranja (D/N)
Inicijalno je stavljeno N (Ne)
Kada ovaj parametar stavimo na D (Da) na svim mjestima u programu Mjesto Troška biti će zamijenjeno sa Izvori Financiranja

939

By | 11.02.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi > Rekapitulacija podataka za postupak kontrole (Tablica 01/11)
Dodana rekapitulacija za postupak kontrole, Tablica 01/11

938

By | 11.02.2020|Categories: Glavna knjiga|

Glavna knjiga > Ispis glavne knjige > Konto Kartice
Uz Kunsku i Deviznu dodana i Proširena Konto Kartica (ispis dodatnih podataka kao npr. ID Računa)

937

By | 11.02.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > Liste plaće (isplatni listići)
Dodan parametar:
Isplatna lista, ispis polja Ostalo iz Plaće>Matični podaci>Matični podaci – Radnici dodatno>Ostalo
Ako želimo u zaglavlju liste ispisivati dodatni tekst iz polja Ostalo, npr. Način obračuna, koeficijenti, osnovice,….

January 2020

936

By | 02.01.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
Za obračune sa Datumom Isplate nakon 01.01.2020. sustav nudi Osnovni Osobni Odbitak od 4000 kn.
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji propisuje da se osnovni osobni odbitak povećava sa 3800 kn na 4000 kn i počinje se primjenjivati na sve isplate nakon i uključujući 01.01.2020.

935

By | 02.01.2020|Categories: Skladišno-materijalno poslovanje|

Izdatnice
Dodani detalji: Uvoz Ufe Stavke
Omogućuje nam uvoz stavki sa Ulaznih dokumenata.
Npr. Kada želimo razdužiti svu robu sa određenih kalkulacija (iz Ulaznih dokumenata) direktno na izdatnici.
Dodavanjem veze na Ulazni dokument se povlače sve stavke tog ulaznog dokumenta na izdatnicu, a brisanjem te veze sustav pita da li želimo obrisati stavke tog ulaznog dokumenta sa te izdatnice.

October 2019

932

By | 01.10.2019|Categories: Plaće|

Obračun plaće
Neoporezivi dodaci > JOPPD
Dodane nove šifre:
64
Troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak

65
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa

66
Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa

67
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem

68
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika

69
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

70
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

September 2019

931

By | 25.09.2019|Categories: eRačuni|

eRačuni
Naziv i opis artikla je sada stavljen da se proširuje po cijeloj širini dokumenta, a eRačunJMJ (jedinica mjere po međunarodnom standardu) je stavljena u isti red kao i dosadašnja JMJ (jedinica mjere).
Kod duljih naziva i opisa artikala naziv je bio odsječen na 255 znakova, ispravljeno da se mogu puno duži nazivi i opisi koristiti kod eRačuna i kod ispisa i kod slanja eRačuna kao elektroničkog dokumenta.