Home 2018-01-21T22:32:39+01:00

November 2020

965

By | 30.11.2020|Categories: Zaključenje godine|

Zaključenje godine
Dorađena je funkcija zaključenja godina za Ulazne, Izlazne i Maloprodajne račune
Uz dosadašnji uvijet Datum Dokumenta, stavlejno je i da gleda Datum Knjiženja.
Tako da ako imate Dokument iz prošle poslovne godine, ali ste Datum Knjiženja (za PDV) stavili u drugu poslovnu godinu on neće biti maknut.

964

By | 27.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > JOPPD
Dodane šifre kod Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom (oznaka_neoporezivi_primitak_B_15_1):

71
Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist
svojeg radnika do propisanog iznosa

963

By | 27.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > JOPPD
Dodane šifre kod Primici/obveze doprinosa (oznaka_primitka_obveze_B_6_2):

0010
Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem
jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama
ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno

0011
Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem
jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama
ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koja je viša od
najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0012
Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem
jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama
ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koja je viša od
najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0013
Primici po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

0048
Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog
ugovora o radu u slučaju neisplate plaće

0049
Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog
ugovora o radu, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u
slučaju neisplate plaće

0050
Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog
ugovora o radu, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u
slučaju neisplate plaće

4055
Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa koji HZMO
isplaćuje osiguraniku, prema zakonu kojim se uređuje prijenos mirovinskih prava, a čija
su mirovinska prava stečena u Europskoj uniji prenijeta u sustav mirovinskog osiguranja
u Republici Hrvatskoj

5113
Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi standardnog udomitelja

5114
Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi specijaliziranog udomitelja za djecu

962

By | 25.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > Potpisna lista
Dodano polje OIB
Povečan razmak među redovima radi lakšeg potpisa

961

By | 25.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > Liste plaće (Isplatni listići)
Dodano pod VI.2. Podaci o vrsti i iznosima ostvarene plaće/naknade plaće i broju
Ispisuje ako postoji Topli obrok ili Stimulacija (%) unijeti pod
Mjesečni podaci > Unos satnica /stimul./topl.obr./dodataka..

960

By | 17.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi > Ostvareni sati po OJ
Dopunjen izvještaj sa razdiobom sati po puno nepuno radno vrijeme temeljem polja iz JOPPD obrasca: JOPPD_pun_nep_rad_vr

959

By | 11.11.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi
Dodan izvještaj kao pomoć za popunjavanje statističkih podataka:
Isplaćena bruto i neto plaća (spol, stručna sprema, puno-nepuno rad.vr., mjeseci rada)

October 2020

958

By | 29.10.2020|Categories: Izlazni dokumenti|

Izlazni računi
Kod ispisa nekih tipova izlaznih računa rabat se zaokruživao na cijeli broj pa je prilikom prikaza na 2 decimale bilo krivo prikazivano postotak rabata. Ispravljeno, sada se rabat prikazuje na 2 decimale.

956

By | 27.10.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi > Rekapitulacija podataka za postupak kontrole (Tablica 01/11)
Uz postojeći odabir godine za koju želimo rekapitulaciju, dodana još 2 polja:
Polje:
“Za Tipove obračuna”, inicijalno se nude obračuni plaća, bez poduzetničke i drugih sličnih obračuna, ali ako koristite određene obračune za neke druge obračune, ovdje možete dodati odnosno maknuti koje tipove obračuna uključiti na rekapitulaciju.
Polje:
Tipovi Obračuna – Kolona 4
(Izaslani radnici,osobe na stručnom osposob.)
Ovdje se definira koji obračuni (ukupni bruto) ulazi u Kolonu 4