Sitni inventar

/Sitni inventar

793

Sitni inventar Ispravljena pogreška koja je onemogućavala unos Sitnog inventara u uporabi Ipravljeni sitni nedostaci na nekim izvještajima sitnog inventara Dodan parametar koji nam omogućava da se Šifra sitnog inventara automatski generira. Ako stavimo 0, tada moramo ručno unositi šifru sitnog inventara, a ako stavimo broj od 1-15 tada se šifra automatski generira i to [...]

By | 2016-11-24T00:00:00+01:00 24.11.2016|Sitni inventar|0 Comments

165

Kod ispisa sitnog inventara - dnevnika knjiženja dodano i filtriranje po Konto. Kod ispisa sitnog inventara - po dobavljačima dodano i filtriranje po Konto. Kod ispisa sitnog inventara - po mjestu troška dodano i filtriranje po Konto.

By | 2010-01-12T00:00:00+01:00 12.01.2010|Sitni inventar|0 Comments