Plaće

/Plaće

893

Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće Na temelju izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koje će se primjenjivati od 01.01.2019. godine napravljene su izmjene u Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće Kod unosa Godine ako je unesena godina veća ili jednaka 2019 sustav nudi nove vrijednosti za [...]

By | 2018-12-29T13:03:26+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments

892

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) Na temelju izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koje će se primjenjivati od 01.01.2019. godine napravljene su izmjene u Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu) Kod unosa Datuma isplate (dospijeća) ako je uneseni datum veći ili jednak [...]

By | 2018-12-29T13:02:59+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments

890

Plaće > JOPPD U tablicu 'Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom' dodan redak 63 - Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

By | 2018-12-29T13:01:46+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments

885

Plaće > Obračun Ispravljen obračun kod 50% umanjenja (Smanjenje poreza i prireza za 50 % (Potpomognuto područje I.skupine i Grad Vukovar)) Prirez je duplo smanjivan.

By | 2018-12-29T12:58:33+01:00 29.12.2018|Plaće|0 Comments

870

Plaće > Ispisi > JOPPD dodane nove šifre: Stjecatelj primitka/osiguranik: 0012 Primici/obveze doprinosa: 0007 0008 0009 0047 0053 Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom: 62

By | 2018-02-09T16:26:51+01:00 09.02.2018|Plaće|0 Comments

869

Plaće > Matični podaci > Vrste poslova (primanja) Dadan parametar: Umanjenje osn.za dop.na plaću (D/N) Ako stavimo D, osnovica za obračun doprinosa na plaću za ovu vrstu posla biti će smanjena za 50%

By | 2018-02-09T16:26:21+01:00 09.02.2018|Plaće|0 Comments

862

Plaće > Godišnji pregledi: Lista zaposlenih po starosti i spolu Lista zaposlenih po stručnom obrazovanju Isplaćena bruto i neto plaća po stručnoj spremi Isplaćena bruto i neto plaća po spolu Ostvareni sati po OJ Gore navedenim izvještajima dodani su tipovi obračuna '09', '10', '13' kao inicijalni odabir uz već sada postojeće tipove obračuna. 09 - [...]

By | 2018-01-10T18:21:01+01:00 10.01.2018|Plaće|0 Comments

855

Plaće Uvedena dodatna kontrola prilikom obračuna za osobne odbitke. Osobni odbici nisu definirani za radnika sa šifrom……. Upišite osobne odbitke i ponovite obračun! (Pošto sa 01.01.2017. zakonodavac je uveo 2 vrste odbitaka, može biti da radnik ima samo osobne odbitke definirane za datume prije 01.01.2017. U tom slučaju morate definirati i osobne odbitke koji vrijede [...]

By | 2017-12-05T16:58:57+01:00 05.12.2017|Plaće|0 Comments