Obračun PDV

/Obračun PDV

790

XML datoteke za Eporeznu Kod svih algoritama za generiranje datoteka za ePoreznu ispravljen je nedostatak koji je u nekim slučajevima onemogućavao punu provjeru xml datoteke na ePoreznoj

By | 2016-11-19T00:00:00+01:00 19.11.2016|Obračun PDV|0 Comments

791

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1 U nekim slučajevima zbroj iznosa stavaka računa se kod automatskog popunjavanja razilazio za jednu do par lipa sa ukupnim iznosom. Ispravljeno.

By | 2016-11-19T00:00:00+01:00 19.11.2016|Obračun PDV|0 Comments

781

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1 Kod korisnika koji imaju račune sa i bez PDV-a, u nekim slučajevima kod računa bez PDV-a 'Iznos računa' u obrazac je stavljen iznos 0 pa zbroj 'Iznos računa' + 'Porez' nije bio jednak 'Ukupan iznos računa'. Stavljena provjera ako je 'Iznos računa' = 0 i 'Ukupan iznos računa' - 'Porez' [...]

By | 2016-08-26T00:00:00+01:00 26.08.2016|Obračun PDV|0 Comments

779

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1 Korigiran algoritam kreiranja xml datoteke. Ako smo imali iznose sa 3 decimale u graničnim slučajevima (3. decimala završava sa 5) zaokruživanje se vršilo na jedan niže. Ispravljeno da se vrši na više. Osnosno, primjer: do sada 0,935 = 0,93, ispravljeno na 0,935 = 0,94

By | 2016-08-24T00:00:00+01:00 24.08.2016|Obračun PDV|0 Comments

780

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1 Pod točku III. OPZ Ukupno iznos računa s PDV-om stavljeno da uzima Neplaćeni dio, a ne kao što naziv točke govori Ukupan iznos računa s PDV-om, isto tako uzima i razmjeran iznos PDV-a

By | 2016-08-24T00:00:00+01:00 24.08.2016|Obračun PDV|0 Comments

777

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1 Korigiran algoritam izračuna datuma. (Npr. Na dan: 30.06.2016 sustav je nudio Nisu Plaćeni Do: 30.07.2016, ispravljeno da nudi 31.07.2016)

By | 2016-08-16T00:00:00+01:00 16.08.2016|Obračun PDV|0 Comments