dageci

/Davor Geci

About Davor Geci

This author has not yet filled in any details.
So far Davor Geci has created 614 blog entries.

975

Skladišno poslovanje > Cjenici > Ispis > Ispis cjenika za skladište na danDodan upit ako ispisujemo samo za određeno skladišteDodano da,ako smo upisali skladište, možemo ispisivati sve artikle ili samo one koji su imali promet od početka godine do upisanog datuma, ali cjenik će biti prenesen sa cijenama za odabrano skladište u oba slučaja

By | 2021-01-14T10:57:13+01:00 14.01.2021|Skladišno-materijalno poslovanje|0 Comments

974

Maloprodaja > Vanjske kase > Prijenos cjenika u kasuDodan upit ako prebacijemo samo za određenu kasuDodano da možemo prebacivati sve artikle ako smo upisali skladište, ali cjenik će biti prenesen sa cijenama za odabrano skladište

By | 2021-01-14T10:56:25+01:00 08.01.2021|Maloprodaja|0 Comments

973

Zaključenje godineZatvaranje razreda:Inicijalno sada nudi zadnji datum iz prošle godinePrijenos glavne knjige za poslovnu godinu:Inicijalno sada nudi prošlu godinuZatvaranje računa:Inicijalno sada nudi zadnji datum iz prošle godine

By | 2021-01-06T11:30:58+01:00 06.01.2021|Zaključenje godine|0 Comments

972

Zaključenje godineKod dosadašnjeg zaključenja godine, grupe konta 4 i 7 su se zatvarale na način da se sumiraju i ostavljaju u bazi. Ali ako koristimo Mjesto troška ili Izvore financiranja i pregledavamo konto kartice za grupe konta 4 ili 7 sa filtriranjem mjesta troška ili izvorima financiranja, dobit ćemo i donose iz prošle godine. Sada [...]

By | 2021-01-06T11:30:01+01:00 06.01.2021|Zaključenje godine|0 Comments

971

Konfiguracija i održavanjeDodan izbornik:Glavna knjiga - Brisanje grupa konta 4 i 7Kod dosadašnjeg zaključenja godine, grupe konta 4 i 7 se zatvaraju na način da se sumiraju i ostavljaju u bazi. Ali ako koristimo Mjesto troška ili Izvore financiranja i pregledavamo konto kartice za grupe konta 4 ili 7 sa filtriranjem mjesta troška ili izvorima [...]

By | 2021-01-06T11:28:54+01:00 06.01.2021|Konfiguracija i održavanje|0 Comments

970

Maloprodaja > Knjiga popisaDodan parametar:Kod knjige popisa, isključi sve nivelacije(D/N)Inicijalno stavljeno NAko želimo isključiti sve automatski generirane nivelacije, npr. kada ne koristimo robno-materijalno, već samo unosimo promete

By | 2021-01-04T13:48:32+01:00 04.01.2021|Maloprodaja|0 Comments

969

PlaćePromjene u Zakonu o porezu na dohodak, a koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2021. godine objavljene u Narodnim novinama 138/20Nove stope poreza na dohodak 20% i 30%Nove stope primjenjuju se od 1. siječnja 2021. godine, što znači za sve isplate od tog datuma nadalje. Prema tome, nove stope treba primijeniti već pri obračunu [...]

By | 2020-12-30T19:09:34+01:00 30.12.2020|Plaće|0 Comments

968

Plaće > Ispisi > Liste plaće (Isplatni listiće)Na svim tipovima listeMaknuto grupiranje Naknada za bolovanje na temelju iste osnove bolovanja i sati bolovanjaDo sada je bilo da ako zaposlenik ima više bolovanja, a ta bolovanja imaju istu osnovu bolovanja i isti broj sati bolovanja, na isplatnim listama su ta bolovanja bila grupirana u jednan redak.Maknuto [...]

By | 2020-12-30T11:29:35+01:00 30.12.2020|Plaće|0 Comments

967

Fiskalizacija QR kodSa 01.01.2021. fiskalizirani računi trebaju sadržavati QR kod Na Izlaznim dokumentima i Maloprodajnim računima sada je moguće korigirati ili naknadno upisivati polja ZKI i JIR (ako primjerice prepisujemo račun za slanje preko eRačuna ili ga prepisujemo iz nekog drugog programa, a taj račun sadrži ZKI i JIR) Na ispise u Izlaznim dokumentima (uključujući [...]

966

Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaćeDorađena procedura Konačnog (godišnjeg) obračuna plaće. Testiranje i ispravak Općina koje nisu bile zadane prije obračuna

By | 2020-12-01T10:47:38+01:00 01.12.2020|Plaće|0 Comments