Monthly Archives: April 2021

//April

982

eRačuni > Partneri > "E-Mail za eRačun"Uz polje "E-Mail za eRačun" dodan gumbić. Pritiskom na taj gumbić sustav uzima upisani OIB i pretražuje bazu eRačuna i vraća E-Mail za eRačun ako postoji u bazi.Isto tako vraća i polje IsReceiver koje prema napomeni pružatelja usluga eRačuna IsReceiver = False znači da je u bazi pružatelja usluge [...]

By | 2021-04-06T14:02:59+01:00 06.04.2021|eRačuni|0 Comments