Home 2018-01-21T22:32:39+00:00

veljača 2018

870

By | 09.02.2018|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > JOPPD
dodane nove šifre:
Stjecatelj primitka/osiguranik:
0012

Primici/obveze doprinosa:
0007
0008
0009
0047
0053

Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom:
62

869

By | 09.02.2018|Categories: Plaće|

Plaće > Matični podaci > Vrste poslova (primanja)
Dadan parametar:
Umanjenje osn.za dop.na plaću (D/N)
Ako stavimo D, osnovica za obračun doprinosa na plaću za ovu vrstu posla biti će smanjena za 50%

867

By | 06.02.2018|Categories: Knjiga primitaka i izdataka|

Temeljnice obrtnika
Na unosnoj formi izmijenjen je naziv kolone u KPI-Izdaci-članak 33
Ispis > Ispis KPI
Izmjenjen naziv kolone 14 u IZDACI IZ ČL.33. ST.1. T. 1.I 5.
Ispis > Ispis KPI detaljno
Izmjenjen naziv kolone IZDACI IZ ČL.33.
Ispis > Ispis KPI detaljno grupirano po partnerima
Izmjenjen naziv kolone IZDACI IZ ČL.33.

866

By | 06.02.2018|Categories: Knjiga primitaka i izdataka|

Knjiga primitaka i izdataka
Na unosnoj formi izmijenjen je naziv kolone u Izdaci-čl_33
Ispis > Ispis KPI
Izmjenjen naziv kolone 14 u IZDACI IZ ČL.33. ST.1. T. 1.I 5.
Ispis > Ispis KPI detaljno
Izmjenjen naziv kolone IZDACI IZ ČL.33.
Ispis > Ispis KPI detaljno grupirano po partnerima
Izmjenjen naziv kolone IZDACI IZ ČL.33.

siječanj 2018

862

By | 10.01.2018|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi:
Lista zaposlenih po starosti i spolu
Lista zaposlenih po stručnom obrazovanju
Isplaćena bruto i neto plaća po stručnoj spremi
Isplaćena bruto i neto plaća po spolu
Ostvareni sati po OJ
Gore navedenim izvještajima dodani su tipovi obračuna ’09’, ’10’, ’13’ kao inicijalni odabir uz već sada postojeće tipove obračuna.
09 – SAMO DOPRINOSI I POREZ (od 01.01.2017)
10 – ISPLATA ZAOSTALIH PLAĆA (od 01.01.2017)
13 – IZASLANI RADNICI

861

By | 03.01.2018|Categories: Kasa|

Kasa
Uveden novi parametar:
Kasa. Kod unosa stavki računa omogući unos BarKoda (D/N)
Inicijalno je postavljeno na D

prosinac 2017

859

By | 11.12.2017|Categories: Gradilišta|

Gradilišta
Kod dodavanja novog gradilišta, u detalje (Ugovori-Aneksi) dodaje se automatski novi zapis (novi Ugovor-Aneks) sa inicijalno popunjenim poljima Datum, Iznos i Opis iz Gradilišta.