Home 2018-01-21T22:32:39+00:00

April 2018

882

By | 18.04.2018|Categories: Osnovna sredstva|

Osnovna sredstva > Ispis
Stanje OS – pojedinični ispis
Izmjenjen ispis izvještaja da ispisuje puni naziv osnovnog sredstva i izmijenjen dizajn
Neki korisnici trebaju cijele nazive zbog raznih izvješataja.

881

By | 18.04.2018|Categories: Osnovna sredstva|

Osnovna sredstva > Ispis
Obrazac DI
Izmjenjen ispis obrasca da ispisuje puni naziv osnovnog sredstva + napomena
Neki korisnici trebaju cijele nazive zbog raznih izvješataja.

879

By | 18.04.2018|Categories: Glavna knjiga|

Glavna Knjiga > Ispisi glavne knjige > Bruto bilanca – za sva konta
Za Uspravno položenu bruto bilancu stavljeno je da si automatski povećava veličinu polja naziv konta na temelju upisanih znakova u polje Naziv konta.
Neki korisnici trebaju cijele nazive zbog raznih izvješataja.

878

By | 18.04.2018|Categories: Izlazni dokumenti|

Glavna Knjiga > Ispisi glavne knjige > Konto kartice
Za Kunsku i Deviznu konto karticu stavljeno je da si automatski povećava veličinu polja naziv konta na temelju upisanih znakova u polje Naziv konta.
Neki korisnici trebaju cijele nazive zbog raznih izvješataja.

February 2018

870

By | 09.02.2018|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > JOPPD
dodane nove šifre:
Stjecatelj primitka/osiguranik:
0012

Primici/obveze doprinosa:
0007
0008
0009
0047
0053

Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom:
62