Home 2018-01-21T22:32:39+01:00

January 2020

936

By | 02.01.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
Za obračune sa Datumom Isplate nakon 01.01.2020. sustav nudi Osnovni Osobni Odbitak od 4000 kn.
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji propisuje da se osnovni osobni odbitak povećava sa 3800 kn na 4000 kn i počinje se primjenjivati na sve isplate nakon i uključujući 01.01.2020.

935

By | 02.01.2020|Categories: Skladišno-materijalno poslovanje|

Izdatnice
Dodani detalji: Uvoz Ufe Stavke
Omogućuje nam uvoz stavki sa Ulaznih dokumenata.
Npr. Kada želimo razdužiti svu robu sa određenih kalkulacija (iz Ulaznih dokumenata) direktno na izdatnici.
Dodavanjem veze na Ulazni dokument se povlače sve stavke tog ulaznog dokumenta na izdatnicu, a brisanjem te veze sustav pita da li želimo obrisati stavke tog ulaznog dokumenta sa te izdatnice.

October 2019

932

By | 01.10.2019|Categories: Plaće|

Obračun plaće
Neoporezivi dodaci > JOPPD
Dodane nove šifre:
64
Troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak

65
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa

66
Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa

67
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem

68
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika

69
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

70
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

September 2019

931

By | 25.09.2019|Categories: eRačuni|

eRačuni
Naziv i opis artikla je sada stavljen da se proširuje po cijeloj širini dokumenta, a eRačunJMJ (jedinica mjere po međunarodnom standardu) je stavljena u isti red kao i dosadašnja JMJ (jedinica mjere).
Kod duljih naziva i opisa artikala naziv je bio odsječen na 255 znakova, ispravljeno da se mogu puno duži nazivi i opisi koristiti kod eRačuna i kod ispisa i kod slanja eRačuna kao elektroničkog dokumenta.

930

By | 24.09.2019|Categories: eRačuni|

eRačuni
Poboljšana procedura čiščenja preostalih i zaostalih memorijskih dijelova nakon i prije pripreme i slanja eRačuna

929

By | 24.09.2019|Categories: eRačuni|

eRačuni
Povečane vrijednosti Timeouta kod konekcije, slanja poruke i primanja odgovora
defaultne:
ResolveTimeout=0 (beskonačno)
ConnectTimeout = 60 sekundi
SendTimeout = 30 sekundi
ReceiveTimeout = 30 sekundi
Povečano na:
ResolveTimeout=0 (beskonačno)
ConnectTimeout = 800 sekundi
SendTimeout = 800 sekundi
ReceiveTimeout = 800 sekundi

928

By | 04.09.2019|Categories: eRačuni|

eRačun
Zaokruživanje iznosa poreza, ponekad se nije poklapalo za 1 lipu:
Osnovica + Porez = Ukupno
Naprevljena procedura da izvrši provjeru i korekciju

August 2019

927

By | 19.08.2019|Categories: eRačuni|

eRačun
Rekapitulaciji poreza dano više mjesta i smanjena veličina fonta, kada imamo osnovicu u milijunima da ne prelama u 2 reda

926

By | 19.08.2019|Categories: eRačuni|

eRačun
Centriran i povečan broj računa.
Napravljen veći razmak oko broja računa (ispod i iznad).
Rabat stavljen na 2 decimale.
Na ‘Ukupno za platiti’ stavljena valuta (kn).
Centrirana zaglavlja stavki.

925

By | 19.08.2019|Categories: eRačuni|

eRačun
Stavljena poruka koja očekuje da upišete DA ako ste sigurni da želite ponovo poslati eRačun koji je već poslan.