Home 2018-01-21T22:32:39+01:00

March 2020

946

By | 09.03.2020|Categories: Ulazni dokumenti|

Ulazni računi > Ispis > Saldakonti po računima
Dodano na ispis Mjesto troška (odn. Izvor financiranja)
Dodan filter (opcionalni) za Mjesto troška (odn. Izvor financiranja)

945

By | 09.03.2020|Categories: Obračun PDV|

Obračun PDV > Prijava poreza na dodanu vrijednost > Ispis > Ispis računa za obračun poreza (UFA/IFA)
Izbor:
Dodan novi izbor:
13 – Ulazni računi – SVI – koji su plačeni u zadanom razdoblju

February 2020

944

By | 20.02.2020|Categories: Obračun PDV|

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1
Do sada je sustav sam nudio datume na temelju upisanog datuma Na Dan. I to NisuNaplaćeniDo je ponuđeno kao zadnji dan slijedećeg mjeseca.
Pošto je došlo do novih izmjena u pravilniku, napravljeno je da se može ponuđeni datum NisuNaplaćeniDo promijeniti, te ako je NaDan datum manji od 31.12.2019 nudi datum NisuNaplaćeniDo kao zadnji datum slijedećeg mjeseca. A ako je datum NaDan stavljen veći, i uključujući, 31.12.2019 za datum NisuNaplaćeniDo stavlja isti datum kao i NaDan.

943

By | 11.02.2020|Categories: Općenito|

Dodan Globalni Parametar:
Mjesta Troška zamijeni sa Izvori Financiranja (D/N)
Inicijalno je stavljeno N (Ne)
Kada ovaj parametar stavimo na D (Da) na svim mjestima u programu Mjesto Troška biti će zamijenjeno sa Izvori Financiranja

939

By | 11.02.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi > Rekapitulacija podataka za postupak kontrole (Tablica 01/11)
Dodana rekapitulacija za postupak kontrole, Tablica 01/11

938

By | 11.02.2020|Categories: Glavna knjiga|

Glavna knjiga > Ispis glavne knjige > Konto Kartice
Uz Kunsku i Deviznu dodana i Proširena Konto Kartica (ispis dodatnih podataka kao npr. ID Računa)

937

By | 11.02.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > Liste plaće (isplatni listići)
Dodan parametar:
Isplatna lista, ispis polja Ostalo iz Plaće>Matični podaci>Matični podaci – Radnici dodatno>Ostalo
Ako želimo u zaglavlju liste ispisivati dodatni tekst iz polja Ostalo, npr. Način obračuna, koeficijenti, osnovice,….

January 2020

936

By | 02.01.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
Za obračune sa Datumom Isplate nakon 01.01.2020. sustav nudi Osnovni Osobni Odbitak od 4000 kn.
Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji propisuje da se osnovni osobni odbitak povećava sa 3800 kn na 4000 kn i počinje se primjenjivati na sve isplate nakon i uključujući 01.01.2020.

935

By | 02.01.2020|Categories: Skladišno-materijalno poslovanje|

Izdatnice
Dodani detalji: Uvoz Ufe Stavke
Omogućuje nam uvoz stavki sa Ulaznih dokumenata.
Npr. Kada želimo razdužiti svu robu sa određenih kalkulacija (iz Ulaznih dokumenata) direktno na izdatnici.
Dodavanjem veze na Ulazni dokument se povlače sve stavke tog ulaznog dokumenta na izdatnicu, a brisanjem te veze sustav pita da li želimo obrisati stavke tog ulaznog dokumenta sa te izdatnice.