Home 2018-01-21T22:32:39+00:00

December 2018

893

By | 29.12.2018|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće
Na temelju izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koje će se primjenjivati od 01.01.2019. godine napravljene su izmjene u Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće
Kod unosa Godine ako je unesena godina veća ili jednaka 2019 sustav nudi nove vrijednosti za Do1 i Od2 i to 360.000,00

892

By | 29.12.2018|Categories: Plaće|

Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
Na temelju izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koje će se primjenjivati od 01.01.2019. godine napravljene su izmjene u Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
Kod unosa Datuma isplate (dospijeća) ako je uneseni datum veći ili jednak 01.01.2019 sustav nudi nove vrijednosti za Do1 i Od2 i to 30.000,00

890

By | 29.12.2018|Categories: Plaće|

Plaće > JOPPD
U tablicu ‘Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom’ dodan redak
63 – Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

889

By | 29.12.2018|Categories: Obračun PDV|

Obračun PDV > Obrazac OPZ-STAT-1
Kod punjenja obrasca prilagođen algoritam i napravljena kontrola i korekcija punjenja:
Server porezne uprave zahtjeva da OSNOVICA + POREZ = IZNOS RAČUNA bez odstupanja.
Zbog toga je stavljena kontrola koja dopušta toleranciju do 0.10 kuna, ako je razlika OSNOVICA + POREZ – IZNOS RAČUNA unutar apsolutnog iznosa od 0.10 kuna, sustav ignorira IZNOS RAČUNA i pod IZNOS RAČUNA stavlja OSNOVICA + POREZ.
U suprotnom, ako je razlika veća, stavljaIZNOS RAČUNA računa i taj račun će vam biti prikazan kao greška.
Ovdje su vam nabrojeni računi koji imaju tu veću razliku.

888

By | 29.12.2018|Categories: Skladišno-materijalno poslovanje|

Skladišno poslovanje > Izdatnice-Otpremnice
Dodan parametar:
Otpremnice: Provjeravaj stanje kod unosa stavki i izraèunavaj privremenu prosjeènu nabavnu cijenu (D/N)
Inicijalno stavljeno: D

886

By | 29.12.2018|Categories: Ulazni dokumenti|

Ulazni dokumenti
Dodan novi parametar:
Kod unosa zaglavlja provjeravaj dupliciranje broja raèuna za partnera (D/N)

885

By | 29.12.2018|Categories: Plaće|

Plaće > Obračun
Ispravljen obračun kod 50% umanjenja (Smanjenje poreza i prireza za 50 % (Potpomognuto područje I.skupine i Grad Vukovar))
Prirez je duplo smanjivan.

884

By | 29.12.2018|Categories: Općenito|

Transferi > Transfer veleprodajnih računa

Dodana mogućnost transfera i napomena