Home 2018-01-21T22:32:39+01:00

January 2021

975

By | 14.01.2021|Categories: Skladišno-materijalno poslovanje|

Skladišno poslovanje > Cjenici > Ispis > Ispis cjenika za skladište na dan
Dodan upit ako ispisujemo samo za određeno skladište
Dodano da,ako smo upisali skladište, možemo ispisivati sve artikle ili samo one koji su imali promet od početka godine do upisanog datuma, ali cjenik će biti prenesen sa cijenama za odabrano skladište u oba slučaja

974

By | 08.01.2021|Categories: Maloprodaja|

Maloprodaja > Vanjske kase > Prijenos cjenika u kasu
Dodan upit ako prebacijemo samo za određenu kasu
Dodano da možemo prebacivati sve artikle ako smo upisali skladište, ali cjenik će biti prenesen sa cijenama za odabrano skladište

973

By | 06.01.2021|Categories: Zaključenje godine|

Zaključenje godine
Zatvaranje razreda:
Inicijalno sada nudi zadnji datum iz prošle godine
Prijenos glavne knjige za poslovnu godinu:
Inicijalno sada nudi prošlu godinu
Zatvaranje računa:
Inicijalno sada nudi zadnji datum iz prošle godine

972

By | 06.01.2021|Categories: Zaključenje godine|

Zaključenje godine
Kod dosadašnjeg zaključenja godine, grupe konta 4 i 7 su se zatvarale na način da se sumiraju i ostavljaju u bazi. Ali ako koristimo Mjesto troška ili Izvore financiranja i pregledavamo konto kartice za grupe konta 4 ili 7 sa filtriranjem mjesta troška ili izvorima financiranja, dobit ćemo i donose iz prošle godine. Sada kod zaključenja godine imamo i mogućnost da se te grupe konta obrišu u potpunosti iz baze.

971

By | 06.01.2021|Categories: Konfiguracija i održavanje|

Konfiguracija i održavanje
Dodan izbornik:
Glavna knjiga – Brisanje grupa konta 4 i 7
Kod dosadašnjeg zaključenja godine, grupe konta 4 i 7 se zatvaraju na način da se sumiraju i ostavljaju u bazi. Ali ako koristimo Mjesto troška ili Izvore financiranja i pregledavamo konto kartice za grupe konta 4 ili 7 sa filtriranjem mjesta troška ili izvorima financiranja, dobit ćemo i donose iz prošle godine. Ovdje možemo potpuno manuti 4 i 7 iz prošlih poslovnih godina

970

By | 04.01.2021|Categories: Maloprodaja|

Maloprodaja > Knjiga popisa
Dodan parametar:
Kod knjige popisa, isključi sve nivelacije(D/N)
Inicijalno stavljeno N
Ako želimo isključiti sve automatski generirane nivelacije, npr. kada ne koristimo robno-materijalno, već samo unosimo promete

December 2020

969

By | 30.12.2020|Categories: Plaće|

Plaće
Promjene u Zakonu o porezu na dohodak, a koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2021. godine objavljene u Narodnim novinama 138/20
Nove stope poreza na dohodak 20% i 30%
Nove stope primjenjuju se od 1. siječnja 2021. godine, što znači za sve isplate od tog datuma nadalje. Prema tome, nove stope treba primijeniti već pri obračunu plaće za prosinac 2020. koja se isplaćuje u siječnju 2021. godine.
Plaće > Mjesečni podaci > Podaci obračuna (zajednički za isplatu)
Na temelju podatka “Datum isplate (dospijeća)” sustav nudi za sve datume poslije, ukljućujući i 01.01.2021., nove stope poreza na dohodak od 20% odnosno 30%

968

By | 30.12.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Ispisi > Liste plaće (Isplatni listiće)
Na svim tipovima liste
Maknuto grupiranje Naknada za bolovanje na temelju iste osnove bolovanja i sati bolovanja
Do sada je bilo da ako zaposlenik ima više bolovanja, a ta bolovanja imaju istu osnovu bolovanja i isti broj sati bolovanja, na isplatnim listama su ta bolovanja bila grupirana u jednan redak.
Maknuto grupiranje bolovanja i sada se svako bolovanje prikazuje u svom redku

967

By | 15.12.2020|Categories: eRačuni, Izlazni dokumenti, Kasa, Maloprodaja, Općenito|

Fiskalizacija QR kod
Sa 01.01.2021. fiskalizirani računi trebaju sadržavati QR kod

Na Izlaznim dokumentima i Maloprodajnim računima sada je moguće korigirati ili naknadno upisivati polja ZKI i JIR (ako primjerice prepisujemo račun za slanje preko eRačuna ili ga prepisujemo iz nekog drugog programa, a taj račun sadrži ZKI i JIR)

Na ispise u Izlaznim dokumentima (uključujući i eRačune), Maloprodajnim računima i POS Maloprodajnim računima (Kasa), koji sadržavaju JIR (i) ili ZKI dodan je QR kod
QR kod se ispisuje samo ako izvještaj (račun) ima JIR (i) ili ZKI
Ako iz nekog razloga račun nije fiskaliziran i na njemu je samo ZKI (ZKI generira knjigovodstveni program lokalno), kupac ode iz trgovine sa računom sa samo ZKI-om, a mi u međuvremenu taj račun fiskaliziramo. Kupac ili inspekcija vrši provjeru računa po ZKI i taj račun će biti pronađen u sustavu porezne po ZKI-ju ako smo ga u međuvremenu fiskalizirali (i ako nije stariji od 30 dana).

Minimalna veličina QR koda mora biti 2cmx2cm pri čemu prazan prostor sa svih strana QR koda mora biti minimalno 2 milimetara.

QR kod se generira po slijdećem principu:
Ako račun ima samo ZKI (odnosno nije fiskaliziran sa Poreznom upravom nego je samo generiran ZKI) tada se QR kod generira iz poveznice do web stranice za provjeru računa, ZKI polje (32 znaka), datum i vrijeme izdavanja računa u formatu GGGGMMDD_HHMM (13 znakova) i ukupni iznos računa (10 znakova)
Primjer:
https://porezna.gov.hr/rn?zki=12345678123412341234123456789012&datv=20201211_1230&izn=100000000

Ako je račun fiskaliziran i uz ZKI ima i JIR dobiven od strane servera Porezne uprave tada se QR kod generira iz poveznice do web stranice za provjeru računa, JIR polje (36 znakova), datum i vrijeme izdavanja računa u formatu GGGGMMDD_HHMM (13 znakova) i ukupni iznos računa (10 znakova)
Primjer:
https://porezna.gov.hr/rn?jir=12345678-1234-1234-1234-123456789012&datv=20201211_1230&izn=100000000

966

By | 01.12.2020|Categories: Plaće|

Plaće > Godišnji pregledi > Godišnji obračun plaće
Dorađena procedura Konačnog (godišnjeg) obračuna plaće. Testiranje i ispravak Općina koje nisu bile zadane prije obračuna